Omgangsregels Spelend Sporten

Bij Spelend Sporten is iedereen van harte welkom. Wij vinden het
belangrijk dat onze leden in een veilige omgeving en sfeer kunnen
deelnemen aan alle sporten en activiteiten. Daarom dient iedereen
zich aan de onderstaande regels houden.

Voor wie?

Alle vrijwilligers, deelnemers, kinderen, ouders of andere bezoekers horen mee te werken
aan de naleving van onze omgangregels.
Waarom omgangsregels?
Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er
steeds meer gevallen van (seksuele) intimidatie aan het licht. Door omgangregels op te
stellen proberen wij de kans te verminderen dat iemand bij Spelend Sporten de fout
ingaat.

Ontoelaatbaar

Je veilig en prettig voelen doe je door iedereen in zijn waarde te laten. En elkaar met
respect te behandelen. Dit betekent dat bij Spelend Sporten elke vorm van ongelijke
behandeling of het hier toe aanzetten, ontoelaatbaar is. Denk hierbij aan pesten,
machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische en (seksueel) intimiderende
gedragingen of opmerkingen.

Grenzen

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilliger en deelnemers zijn niet eenduidig. De één wil even geknuffeld worden als hij of zij troost zoekt. De ander heeft behoefte aan een aai over de bol. En weer een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken. Dat is maar goed ook, want
voor velen is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel een heel duidelijke grens. Seksuele handelingen en seksuele contacten tussen
vrijwilligers en deelnemers van Spelend Sporten, zijn absoluut ontoelaatbaar!

Onze omgangsregels

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
5. Ik doe niet aan pesten, uitlachen of roddelen.
6. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet.
7. Ik neem geen wapens, alcohol of drugs mee.
8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
9. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen.
11. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar om hiermee te stoppen.
Als dit niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
12. Ik spreek iemand aan wanneer hij/zij zich niet aan de omgangsregels houdt. En
meldt dit zonodig bij de hoofdleiding of bestuur van Spelend Sporten.
13. Bij vermoedens van seksueel overschrijdend gedrag ben je verplicht hiervan
melding te maken bij hoofdleidingen of bestuur.
14. Ik ontvreemd niets (geld of goederen) dat van Spelend Sporten, een deelnemer of
een andere vrijwilliger is.
15. Ik ben niet met justitie in aanraking geweest omtrent zedendelicten.
Tip: Probeer bij het aan/uit of omkleden van een deelnemer zo veel mogelijk met zijn
tweeën te zijn als begeleiding.

Je kunt hier (pdf) dit document downloaden voor ondertekening.

Deze omgangsregels zijn in 2019 opnieuw vastgesteld door het bestuur van Stichting Spelend Sporten.