Doneren

Spelend Sporten is een stichting zonder winstoogmerk en werkt volledig met vrijwilligers.
Wij willen vanuit ideële overweging er voor blijven zorgen dat de sporten en voor kinderen en en volwassenen met een verstandelijke beperking mogelijk is. En daarnaast betaalbaar blijft.
Door een donatie  draagt u bij aan het organiseren van sporten voor mensen met een verstandelijke beperking.
Donaties zijn hartelijk welkom op Stichting Spelend Sporten, Rabobank NL30 RABO 0142 1278 92