Handige links

Handige links & Sponsoren

Fonds Gehandicaptensport: Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. www.fondsgehandicaptensport.nl

Stichting Tendens vakanties: vakantie voor mensen met een verstandelijke beperking. Kijk op https://www.tendensvakanties.nl/

Michel Koene Snoezelprodukten: Atelier Michel Koene is gespecialiseerd in het leveren van maatwerk voor de verstandelijk gehandicaptenzorg, de psychogeriatrische zorg, medische kinderdagverblijven en (kinder-) ziekenhuizen www.michelkoene.nl

Intersport Luxen: Sport tot the people http://www.intersportluxen.nl/

Astrid Sportprijzen: voor uw welverdiende sportprijzen. www.astridsportprijzen.nl

Kansplus: het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en naasten. http://www.kansplus.nl/

FRL Group: Friese dienstverlener in bezorging sinds 1993 http://www.frl-group.nl/

Talant helpt mensen met een beperking in Friesland hún leven te leiden. http://www.talant.nl/

JP van den Bent Stichting: “Wat de JP van den Bent stichting nog niet in huis heeft, kan morgen al heel gewoon zijn.” Alle mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking en van alle leeftijden zijn welkom om gebruik te maken van de diverse vormen van dienstverlening of mee te denken over nieuwe vormen van dienstverlening. http://www.jpvandenbent.nl/

Vrijwilligersservicepunt Leeuwarden: Het Vrijwilligersservicepunt is sterk in vrijwilligerswerk. Wij zijn dé organisatie waar u met al uw vragen op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet terecht kan. http://www.vrijwilligerswerkleeuwarden.nl/

Hoitinga Finance: is een eenmansbedrijf, dat zich hoofdzakelijk richt op het verrichten van diensten, ondersteuning aan MKB, ZZP-ers en Particulieren in de regio Leeuwarden en omstreken. http://hoitingafinance.nl/

Sport Fryslân: helpt mensen met een handicap of een chronische aandoening om op basis van eigen mogelijkheden te komen tot verantwoorde sport- en bewegingsactiviteiten. www.aangepastsportenfryslan.nl. Kijk ook https://www.unieksporten.nl/

bv sport: Dé organisatie waar particuliere, (sport)verenigingen en het bedrijfsleven terecht kunnen als het gaat over de sport in Leeuwarden http://www.bvsport.nl/

Calibris: kenniscentrum voor leren inde praktijk in de zorg, welzijn en sport. http://www.calibris.nl/

MEE Friesland: bieden informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking in elke levensfase en op alle levensgebieden. http://www.meefriesland.nl/