Begeleiding

Bij alle activiteiten is een hoofdleiding aanwezig die de verantwoording heeft voor de gang van zaken. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die de deelnemers begeleiden tijdens het sporten en bij bepaalde oefeningen. Bij elke activiteit is ook een contactpersoon aanwezig, die de contacten onderhoudt met ouders, verzorgers, vrijwilligers en bestuur van de Stichting.